top of page

Raportoinnin merkitys nykyisessä markkinatilanteessa


Maailma on monella tapaa erilainen kuin koskaan ennen. Yritykset ovat joutuneet kohtaamaan peräkkäin pandemian, Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset sekä alkaneen energiakriisin.


RAPORTOINTI ON KESKEINEN OSA YRITYKSEN JOHTAMISTA


Selviytyäkseen yrityksen on sopeuduttava nopeasti muuttuneeseen toimintaympäristöön, joko ennakoiden tai pakon edessä. Moni yritys on jäänyt muutoksen jalkoihin. Miksi osa yrityksistä on onnistunut muutoksen kourissa paremmin, kuin muut yritykset? Tuurilla? Kristallipallon avulla? Vastauksia lienee monia, mutta merkittävänä apuna päätöksentekotilanteissa on korkealaatuinen raportointi, joka katsoo myös eteenpäin, ei vain peruutuspeiliin.


Vastoin varsin yleistä käsitystä, raportointi ei suinkaan tarkoita tuloslaskelman ja taseen lähettämistä asiakkaalle ja sen lukemista yhdessä asiakkaan kanssa. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä tilinpäätöksen lukeminen harvoin tuottaa nopeaa reagointia ja sopeutumista muutoksiin. Nämä ovatkin usein lain sanelemia, pakollisia viranomaisvelvoitteista suoriutumista helpottavia raportteja, mutta harvoin yritystä ja sen johtamista palvelevaa raportointia. Usein yrittäjä tietää hihatuntumalla yrityksen tilanteen. Voi olla myös niin, että hihatuntuma ja pankkitilin saldo eivät aina riitä tulevaisuuden ennakointiin.


Kaikki se aika, vaiva ja raha, joka taloushallintoon yrityksissä käytetään, pitäisi sisältää viranomaisraportoinnin lisäksi yrityksen johtamista tukevaa raportointia ja keskeisten mittareiden seurantaa. Ei ole olemassa yhtä raporttia, joka sopii kaikille. Toimialat ovat erilaisia, yrityksen vaiheet ovat erilaisia ja maailma muuttuu nopeasti. Tällöin vanha, ehkä runsaastikin resursseja vaatinut raportointimalli saattaa olla päivityksen tarpeessa. Eräässä projektissamme yrityksen johtoryhmän käsittelemä 20-sivuinen raportointi korvattiin kaksisivuisella. Se sisältää liiketoiminnan johtamisen kannalta oleelliset mittarit visuaalisessa muodossa, josta muutoksen näkee helposti ja välittömästi. Erään yrityksen viranomaisraportoinnin päälle rakennettiin yhdessä yrittäjän kanssa yksisivuinen liiketoiminnan johtamista helpottava ja tulevaisuuden näkymiä kuvaava raportointimalli.


RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN


Mistä tiedät, sopiiko saamasi raportointimalli juuri sinun yrityksellesi ja juuri tähän hetkeen? Kiteyttäisin tämän kysymykseen: ”Tiedätkö kirjanpitäjäsi tai controllerisi toimittaman raportoinnin jälkeen paremmin, mitä päätöksiä tai linjanvetoja sinun kannattaa tai tulee tehdä?”


Mikäli pohdit, että voisiko raportointia tehdä laadukkaammin ja tehokkaammin, niin ole yhteydessä. Meillä on kokemusta kymmenistä raportointihankkeista eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä. Ehkä samalla voisimme katsoa myös yrityksesi ja henkilökohtaisen verotuksesikin kuntoon.

Marko Luukkonen

Marko Luukkonen

Manager

+358 44 491 4268

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page