top of page

Korkeat korot ja korkea inflaatio: mahdollisuudet ja haasteet yrityksille


Accon konsultit auttavat

Nykyinen talousympäristö on asettanut yritykset ja yrittäjät uuden haasteen eteen, kun korkeat korot ja korkea inflaatio ovat nousseet keskiöön. Vaikka nämä tekijät tuovat mukanaan haasteita, avaavat ne myös uusia mahdollisuuksia niille yrityksille, jotka osaavat navigoida muuttuvassa talousympäristössä ja joiden tase- ja rahoitusrakenne on kunnossa.


MAHDOLLISUUDET


Vaikka korkeat korot ja inflaatio vaikuttavat pelkästään asioita hankaloittavilta, niiden tuomat haasteet on mahdollista muuttaa mahdollisuuksiksi. Tämä vaatii yritykseltä joustavuutta ja kykyä sopeutua. Tilanne on erityisen haastava yrityksille, joilla on suuri velkalasti tai jotka eivät pysty syystä tai toisesta nostamaan hintojaan. Markkinatilanne tarjoaa monille yrityksille muun muassa seuraavia mahdollisuuksia:


  • Sijoitusstrategian uudelleenarviointi: korkeat korot tarjoavat mahdollisuuksia sijoittaa tuottavampiin kohteisiin aiempaa pienemmällä riskillä. Tämä kannustaa tarkastelemaan uudelleen sijoitusstrategioita ja harkitsemaan varojen kohdistamista esimerkiksi korkopapereihin tai aloille, jotka tarjoavat parempia tuottoja.

  • Hinnoittelustrategian muutos: inflaation nousu antaa mahdollisuuden tarkistaa hinnoittelustrategioita. Tämä voi tarkoittaa hinnankorotuksia, joilla selvitä uudesta markkinatilanteesta, tai jopa kasvattaa markkinaosuutta.

  • Kustannustehokkuus: korkeiden korkojen tulisi kannustaa yrityksiä etsimään keinoja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tämä voi tarkoittaa prosessien tehostamista, parempaa resurssienhallintaa sekä muiden säästömahdollisuuksien tunnistamista.


HANKKEET KILPAILUASETELMAN PARANTAMISEKSI


  1. Teknologian hyödyntäminen: Yritysten tulisi investoida oikeisiin teknologiaratkaisuihin, jotka voivat auttaa hallitsemaan ja ennakoimaan korko- ja inflaatiomuutoksia. Tämä voi auttaa yrityksiä reagoimaan nopeasti markkinamuutoksiin. Automatisointi ja tekoäly tuovat jo nyt niihin satsanneille yrityksille suurta etua.

  2. Rahoitusstrategian uudelleenarviointi: yritysten tulisi tarkastella uudelleen rahoitusstrategioitaan ja harkita vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Lisää tietoa ja ajatuksia eri rahoituslähteistä ja ratkaisuista voi saada sisaryhtiöltämme Guida Invest Oy:ltä.

  3. Kassavirran optimointi: Kustannus- ja käyttöpääomahankkeet kääntävät oikein toteutettuna kassavirtaa positiiviseksi luoden mahdollisuuksia joustavampaan taserakenteeseen ja tarvittaviin investointeihin.

  4. Markkina-, kilpailijatutkimus sekä asiakasymmärrys: Syvällinen ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja toiveista inflaation ja korkeiden korkojen aikana auttaa kehittämään paremmin kohderyhmään uppoavia tuotteita ja palveluita. Myös kilpailijoiden seuranta on nyt entistä tärkeämpää. Milloin viimeksi teit tai teetätit analyysin kilpailijoidesi tilanteesta? Ilman sitä oman markkina-aseman ymmärtäminen on huomattavasti haastavampaa.


MIKSI ACCO ON OIKEA KUMPPANI PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE


Acco Exclusive tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille tarvittavat työkalut kasvun tueksi. Palveluihimme kuuluvat verosuunnittelu, controller-palvelut, markkina- ja kilpailijatutkimukset, omaisuussuunnittelu ja konsultointi. Kaikki 100 % asiakastyytyväisyydellä.


Ymmärrämme yritysten tarpeet korkeiden korkojen ja inflaation aikana ja tarjoamme asiantuntijapalveluita, jotka auttavat meitä navigoimaan näissä haastavissa olosuhteissa. Alan huippuasiantuntijat tekevät tinkimättömästi töitä palvelukokemuksenne eteen. Tämä tekee Accosta luotettavan kumppanin yrityksille ja yrittäjille, jotka haluavat pärjätä ja rakentaa kilpailuetua nykyisessä talousympäristössä.


Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!
Marko Luukkonen

Marko Luukkonen

Manager

+358 44 491 4268

Comments


bottom of page