top of page

Yrityksen sukupolvenvaihdos?

Sukupolvenvaihdos on usein monimutkainen ja pitkä prosessi, jossa yrityksen omistajuus siirretään seuraavalle sukupolvelle. Millaista apua yritykset voivat tähän tarvita?Sukupolvenvaihdos on käytännössä yrityksen omistajuuden vaihtumisen erikoistapaus.

Merkittävin ero normaaliin yrityskauppaan on sukupolvenvaihdoksessa tietyin ehdoin saavutettavat verohuojennukset.

Vaihdokseen kannattaa aina ottaa mukaan ammattilainen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että vaihdos suunnitellaan ja toteutetaan kaikkien osapuolten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.


Acco auttaa Case 3


Yrittäjä oli kasvattanut yrityksensä noin 10 miljoonaan, ja mielessä alkoi siintää ajatukset eläkkeelle siirtymisestä. Yrittäjällä oli perillisiä, jotka olivat halukkaita jatkamaan yrityksen toimintaa.

Toteutimme sukupolvenvaihdoksen, jossa yhdestä perillisestä tuli pääomistaja. Kauppahinnasta neuvoteltiin yhdessä isän ja perillisten kanssa ja yrittäjä-isä oli valmis myymään yrityksen alle markkinahinnan. Päätökseen vaikuttivat lopulta mm. yrittäjä-isän rahantarve, perillisten kaupan rahoitusmahdollisuudet ja verotus. Haimme päätöksenteon pohjaksi verottajan ennakkopäätöksen, varmistimme perillisten rahoituksen, haimme lahjaveroon huojennukset sukupolvenvaihdostilanteessa, ja laskimme kaikille veroseuraamukset. Lopulta isän myyntivoitto oli veroton, ja perilliset maksoivat huojennetut lahjaverot.


Tänä päivänä yritys jatkaa hienoa kehitystä uuden sukupolven käsissä, jota yrittäjä-isä voi seurata ansaituilta eläkepäiviltään.
Commentaires


bottom of page