Uutiset

Kannattaako tilitoimisto vaihtaa?

17.09.2018

Kannattaako tilitoimisto vaihtaa?

Tähänkin kysymykseen voidaan soveltaa 80/20 sääntöä. Valtaosassa tapauksia tilitoimistoa ei kannattaisi vaihtaa. Tilitoimiston laatua on mahdollista parantaa monella tavoin.

1. Tapaamalla tilitoimiston vetäjä ja asiakkaan oma kirjanpitäjä

2. Kommunikoimalla enemmän ja molempiin suuntiin - rehellisesti (aikataulut, osaaminen)

3. Hankkimalla lisäpalvelua vaativampiin ja harvinaisempiin tilanteisiin, joita ovat mm. Accon tarjoamat palvelut.

Tilitoimiston on oltava resurssiensa suhteen rehellinen. Hyvätkään kirjanpitäjät eivät auta verosuunnittelussa, rahoituksessa tai yrityksen arvon määrittämisessä ja tilinpäätösuunnittelukin on vähän niin ja näin. Osaaminen ja aika eivät useinkaan riitä, lisäksi edessä voi olla moraaliristiriita. Hyvät kirjanpitäjät tekevät kirjanpidon kuitenkin laadukkaasti, hoitavat viranomaisasioinnin aikataulujen mukaisesti ja kommunikoivat näistä aiheista asiakkaansa kanssa riittävästi.

Tilitoimistoissa on tapana vetäytyä radiohiljaisuuteen, kun aika tai osaaminen eivät riitä tilinpäätöshetkellä suunnittelemiseen, sisäisen laskennan mittarointia pitäisi alkaa tehdä tai merkittävimmistä investoinneista pitäisi tehdä laskelmia ja hankkia rahoitusta.

Asiakkaan kannattaa teettää hyvässä yhteistyössä pieni lisäprojekti tilitoimiston kanssa. Acco voi tulla mukaan projektiin ja auttaa hyvän yhteistyön muodostumisessa. Erityiskysymyksiin suunnatun projektin jälkeen kaikki voivat jatkaa arkea hyvillä mielin.

Olemme tehneet kymmeniä projekteja, joissa autamme loppuasiakasta ja tilitoimistoa niissä kysymyksissä, joissa vaaditaan tiettyä erityisosaamista ja lisäresurssointia.

31.10.2018TIEDOTE: Antti Miettinen Guidasta Accoon!
17.09.2018Kannattaako tilitoimisto vaihtaa?
15.05.2018Laatu on taattu